مقدمه:
در عصر حاضر با بزرگتر شدن جوامع , جهان روز به روز پیچیده تر می شود و همین پیچیدگی باعث شده نیاز به اطلاعات جهت درک موضوعات و حل مسائل بیش از پیش احساس شود. هر سازمان نهاد گروه ویا فردی که دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشد قدرتمند تر خواهد بود.و هیچ کسب و کاری هم از این قائده مستثنا نیست بخصوص در عصر حاضر کسب و کار بشدت رقابتی تر هم شده است. 80 % داده ها ماهیت مکانی دارند.از این رو برای پردازش جامع داده ها نیازمند بستر مبتنی بر مکان خواهیم بود. سیستم های اطلاعات مکانی این بستر را در اختیار قرار خواهد داد.

 

 
سیستم های اطلاعات مکانی - GIS :
یک سامانه اطلاعاتی است که به تولید پردازش و مدیریت داده های مکانی می پردازد. به عبارت دیگر "GIS" یک سامانه رایانه ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، ذخیره،واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد .سیستم های اطلاعات مکانی بستری است که داده های مکانی و غیر مکانی در آن ذخیره شده و امکان برقراری ارتباط بین آنها فراهم می گردد و با با پردازش داده ها به درک بسیار جامعی از کسب وکار خود دست یابیم. خصوصیت مهم سیستم های اطلاعات مکانی برقراری ارتباط داده های غیر مکانی با داده های مکانی میباشد.

 

 

پارامتر های بسیار زیادی در سیستم های بازرگانی وجود دارد که بشدت با مکان در ارتباط است وجهت داده کاوی و استخراج اطلاعات از آنها سیستم های اطلاعات مکانی نقش بسیار مهم و انکارناپذیری را بازی می کند . از این پارامتر ها می توان به خصوصیات مختلف نظیر میزان حجم صادرات و –واردات به تفکیک کشورها نیازهایی از کشورها که از تحقیقات آنلاین شناسایی می شود و...طیف وسیعی از داده ها در سیستم های اطلاعات مکانی قابل ذخیره سازی پردازش و در نهایت - استخراج خروجی های مد نظر در قالب نقشه جدول و نمودار می باشد.
فوائد استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی
  1. امکان تلفیق طیف وسیعی از داده های مکانی
  2. برقراری ارتباط بین داده های مختلف در یک سیستم یکپارچه
  3. نمایش بصری نتایج بر روی نقشه های جغرافیایی
  4. سرعت بالا در انتقال اطلاعات
  5. تعیین استراتژی درست بر پایه برآیند داده ها
  6. افزایش قابلیت های پردازش و کشف دانش با اضافه شدن مولفه مکان به داده ها
  7. صرفه جویی در وقت مدیران
چرا استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی(نقشه های موضوعی و تحلیلی) در حوزه خبر ضروری می باشد؟
بدلیل اینکه هر موضوع خبری در یک مکان اتفاق می افتد.
نمونه هایی از نقشه های موضوعی و تحلیلی تولید شده:

 

 

نمونه هایی از اشاره منابع معتبر در کشور های توسعه یافته به این موضوع: