مقدمه:
در عصر حاضر با بزرگتر شدن جوامع , جهان روز به روز پیچیده تر می شود و همین پیچیدگی باعث شده نیاز به اطلاعات جهت درک موضوعات و حل مسائل بیش از پیش احساس شود. هر سازمان نهاد گروه ویا فردی که دسترسی بیشتری به اطلاعات داشته باشد قدرتمند تر خواهد بود.و هیچ کسب و کاری هم از این قائده مستثنا نیست بخصوص در عصر حاضر کسب و کار بشدت رقابتی تر هم شده است. 80 % داده ها ماهیت مکانی دارند.از این رو برای پردازش جامع داده ها نیازمند بستر مبتنی بر مکان خواهیم بود. سیستم های اطلاعات مکانی این بستر را در اختیار قرار خواهد داد.

 

 
سیستم های اطلاعات مکانی - GIS :
یک سامانه اطلاعاتی است که به تولید پردازش و مدیریت داده های مکانی می پردازد. به عبارت دیگر "GIS" یک سامانه رایانه ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری، ذخیره،واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد .سیستم های اطلاعات مکانی بستری است که داده های مکانی و غیر مکانی در آن ذخیره شده و امکان برقراری ارتباط بین آنها فراهم می گردد و با با پردازش داده ها به درک بسیار جامعی از کسب وکار خود دست یابیم. خصوصیت مهم سیستم های اطلاعات مکانی برقراری ارتباط داده های غیر مکانی با داده های مکانی میباشد.

 

 
پارامتر های بسیار زیادی در سیستم های بازرگانی وجود دارد که بشدت با مکان در ارتباط است وجهت داده کاوی و استخراج اطلاعات از آنها سیستم های اطلاعات مکانی نقش بسیار مهم و انکارناپذیری را بازی می کند . از این پارامتر ها می توان به خصوصیات مختلف نظیر میزان حجم صادرات و –واردات به تفکیک کشورها نیازهایی از کشورها که از تحقیقات آنلاین شناسایی می شود و...طیف وسیعی از داده ها در سیستم های اطلاعات مکانی قابل ذخیره سازی پردازش و در نهایت - استخراج خروجی های مد نظر در قالب نقشه جدول و نمودار می باشد.
فوائد استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی
 1. امکان تلفیق طیف وسیعی از داده های مکانی
 2. برقراری ارتباط بین داده های مختلف در یک سیستم یکپارچه
 3. نمایش بصری نتایج بر روی نقشه های جغرافیایی
 4. سرعت بالا در انتقال اطلاعات
 5. تعیین استراتژی درست بر پایه برآیند داده ها
 6. افزایش قابلیت های پردازش و کشف دانش با اضافه شدن مولفه مکان به داده ها
 7. صرفه جویی در وقت مدیران
این سیستم در ایران بیشتر بصورت مطالعاتی و در بعضی موارد بصورت محدود مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 
این سیستم در کشور های توسعه یافته به شدت مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار مفیدی به همراه داشته است.
طرح مسأله:
در عصر حاضر به دليل وجود رقابت بين بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري براي جذب بيشتر منابع،تسلط بر مؤلفه هاي مؤثر بر تجهيز منابع مالي اهميت ويژه اي يافته است. يكي از مؤلفه هاي تأثيرگذار بر تجهيز منابع پولي در بانكداري نوين توجه به مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري است.
با توجه به افزايش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مكان و محل هاي مورد نظر مشتريان عاملي تعيين كننده در جذب و نگهداري مشتريان است. به همين دليل امروزه بانک ها و ديگر سازمان هاي خدماتي به ايجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارائه خدماتي بهتر، حوزه وسيعتري را تحت پوشش قرار دهند. مكان استقرار شعب بانك ها و مؤسسات مالي، محركي مهم در جذب مشتريان است و بازاريابان بانكي بايد آن را به دقت مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند. بنابراين ، بانك ها براي احداث شعب نياز به ارزيابي علمي و امكان سنجي دقيق دارند از اين رو، لازم وضروري است تا مكان استقرار بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري وخدمات آن ها بهينه انتخاب شوند تا ضمن ارائه خدمات به مشتريان از بالاترين ميزان بازدهي در برابر هزينه راه اندازي برخوردار شوند و از ظرفيت مكان استقرار در بالاترين حد ممكن استفاده شود.
با توجه به عدم رضایت مدیریت بانکها از عملکرد بعضی از شعب و تصمیم برای جا به جایی آنها پیشنهاد می شود از این روش جهت شناسایی مکان جدید استفاده شود.
محدوده تحت پوشش:

 

 
مناطق 12 گانه شهرداری کرج

 

 
نتایج نهایی
خروجی نتایج و پردازش داده ها به صورت نرم افزار آماده پیش بینی شده و همچنین در قالب گزارشات تصویری بصورت نقشه به همراه جداول نموداری می باشد.

 

 
معرفی ملک مناسب
در محدوده های مکان یابی شده ملک های مناسب بانک از بعضی از وبسایتهای فعال در حوزه املاک که خدماتشان مبتنی بر مکان بوده در صورت وجود استخراج شده و به بانک معرفی خواهد شد.

 

 
لیست داده های مورد استفاده بر اساس آخرین داده های موجود در منابع داده ای به شرح ذیل می باشد:
شعب بانک ها
 1. شعب بانک شما
 2. شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری رقیب
حمل و نقل
 1. میادین اصلی
 2. چهارراه های مهم
ترافیک
 1. ایستگاههای مترو
 2. ایستگاههای اتوبوس های تندرو
اقتصادی و تجاری
 1. مراکز خرید
 2. فروشگاههای زنجیره ای
 3. پمپ بنزین های و گاز
 4. راسته های تجاری و اداری
تفریحی
 1. هتل
 2. پارکها
 3. سینما
 4. تئاتر
بهداشتی درمانی
 1. درمانگاه و کلینیک ها
 2. بیمارستان ها
 3. ساختمان پزشکان
 
همچنین سوالاتی در سیستم های بانکی وجود دارد که پاسخ آنها وابستگی مکانی دارد و با پردازش داده های مکانی امکان پاسخ گویی به این دسته از سوالات که نقش مهمی در تعیین استراتژی درست را دارد , وجود دارد. لیست سولات به تفکیک دسته بندی به شرح ذیل می باشد:
*پاسخ به این دسته از سوالات برپایه نقشه های جغرافیایی می باشد
تحلیل اطلاعات شعب
 1. الگو مکانی توزیع و پراکندگی شعب بانک چگونه است؟
 2. تعداد شعب به تفکیک مناطق شهر تهران چگونه است؟
 3. تعداد شعب به تفکیک محلات شهر تهران چگونه است؟
 4. تعدادحسابهاوکارتهادر تقسیم بندی مناطق شهرداریبه چه میزان میباشد؟
 5. تعداد حسابهاوکارتهادرمحلات شهر به چه میزان میباشد؟
 
تحلیل رقبا
 1. تمرکز کلیه بانکها در کدام قسمتهای شهر میباشد؟
 2. رتبه بندی معابر اصلی شهر براساس تعداد بانکها چگونه است؟
 3. به ازاهرشعبه بانک چه تعدادرقیب وجوددارد؟چنددرصددولتی؟چنددرصد خصوصی؟چنددرصد موسسه مالی واعتباری؟
 4. درکدام محلات رقبا حضور پررنگتری دارند وشعب بانک شمادرآنجاحضور ندارد؟
 5. آیامحدوده وسیعی از شهروجوددارد که درآنجا شعبه نداشته باشیم؟جمعیت و تعداد مشاغل و تعداد رقبادرآن محدوده چقدر میباشد؟
 6. مقایسه روند تغییرات جا به جایی شعب در یک بازه زمانی 4 ساله
 
تحلیل جمعیت و طبقات رفاهی شهر
 1. محدوده های پر تراکم جمعیتی کجای شهراست؟
 2. نسبت توزیع شعب بر اساس طبقات رفاهی شهر چگونه است؟
 
ایستگاههای مترو و ایستگاههای تندرو اتوبوس شهر
 1. رتبه بندی ایستگاه های مترو براساس تعداد شعب در یک فاصله مشخص چگونه است؟ شعب بانک شما چند درصدازاین مورد راپوشش داده است؟
 2. رتبه بندی ایستگاه های تندرو اتوبوس شهری براساس تعداد شعب در یک فاصله مشخص چگونه است؟ شعب بانک شما چند درصدازاین مورد راپوشش داده است؟
 
راسته های اداری تجاری
 1. راسته های اداری شهر در کجاهستند کدام یک توسط شعب بانک پوشش داده نشده است؟
 
داده های مشتریان بانک(اتصال مستریان بانک به نقشه)
 1. پراکندگی مشریان بانک برحسب محدوده بر روی نقشه چگونه است؟
 2. نمایش تمرکز و پراکندگی مشتریان خوب بانک بر روی نقشه بر حسب محدوده ها چگونه است؟
 3. آیا مشتریان در محدوده هایی تمرکز دارند که در نزدیکی آنها شعبه ای وجود نداشته باشد؟
 4. توزیع و پراکندگی مشتریان در محدوده های مختلف شهر با توجه به خصوصیات مختلف چگونه است؟
 
POI اماکن مهم و پر مراجعه(جاذبه های محلی)
 1. چه تعداد مکان مهم اطراف هر شعبه براساس یک فاصله مشخص میباشد؟