رصد خانه اطلاعات مكاني 

 

با رشد فناوري، داده ها بيش از پيش توليد و در دسترس قرارگرفته اند.وبا پيچيده تر شدن زندگي بدليل وجود متغيير ها، نياز به استخراج و پردازش داده ها و توليد اطلاعات ارزشمند جهت تصميم گيري و جلوگيري از نا كارآمدي روز به روز افزايش مي يابد.
ما اين نياز را تشخيص داده و بستري را مهيا كرديم تا بوسيله آن توان تصميم گيري را افزايش دهيم.
رصدخانه اطلاعات مکانی فضايي است مجازي برای ایجاد چرخه تولید و هم‌افزایی دانش
مسئولیت تهیه، تحلیل، تجزیه و انتشار اطلاعات با استفاده از مجموعه‌ شاخص‌های تعریف شده را دارد و در عین حال منعکس کننده اولویت‌های پیشرفت و توسعه پایدار است.
امروزه سازمان‌هاي بین‌الملی، منطقه‌ای و محلی اعم از دولتي و خصوصي زیادی هستند که به دلیل نیاز به اطلاعات در زمینه‌های مختلف، دست به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز خود مبتنی بر شاخص‌های ویژه ای نموده‌اند.

کارکردهای رصدخانه اطلاعات مكاني :

 

رصدخانه اطلاعات مكاني فضايي است مجازي برای رصد آمار و اطلاعات، شاخص‌ها و بررسی و تحلیل تغییرات و موجودیت های شهرها استانها و كشور است که امکان مشاهده اطلاعات در کنار یکدیگر را برای مدیریت بهتر  در اختیار تصمیم گیران قرار میدهد. شاخص هایی مانند کیفیت زندگی شهروندان، زیرساخت‌های شهری، اثرات تصمیم‌های مدیریتی بر پیکره شهر و كشور، وضعيت نوسانات قيمت املاك ، روند تغييرات شعب بانكها، وضعیت حمل و نقل، ارزيابي واكنش جامعه به اخبار و رويدادها،افكارسنجي و.... پس می‌توان گفت رصدخانه اطلاعات مكاني نه به آسمان، بلکه شهرها،استانها ،در يك كلام كشور  و تمامی مؤلفه‌های موجود، می‌نگرد.
نتايج كاركردهاي رصدخانه اطلاعات مكاني نه فقط براي مديران سازماني و دولتي بلكه براي عموم و هركس كه براي بهبود كسب و كار و زندگي خود نيازمند اطلاعات مكاني ميباشد.
در رصد خانه اطلاعات مكاني فرايندها از نیازها و تعریف مسئله شروع می‌شود و به تجمیع اطلاعات و تهیه شاخص‌ها می‌رسد.اطلاعات تهيه شده در فروشگاه رصدخانه قابل خريداري بوده و درصورت نياز قابليت سفارشي سازي دارد.
منابع داده هاي رصد خانه اطلاعات مكاني داده هاي خام منتشر شده توسط سازمانها،منابع متن باز و بطور كلي استخراج هرگونه اطلاعات منتشر شده در فضاي آنلاين ميباشد.و در برخي موارد توسط كارشناسان رصدخانه داده هاي مورد نياز توليد مي گردد. 

ويژگي هاي مهم رصد خانه اطلاعات مكاني : 

 

عدم وابستگي به مكان مشخص براي گردهمايي 
عدم محدوديت جغرافيايي در ارزيابي داده ها
قابليت سه بعدي سازي اطلاعات
كاهش چشمگير هزينه در مقابل هزينه هاي رصد خانه غير مجازي 
اهميت و ويژگي هاي اطلاعات توليد شده در رصدخانه اطلاعات مكاني:
مصور بودن:
سرعت بالا در انتقال اطلاعات ماندگاري بيشتر در ذهن
حذف جزاير اطلاعاتي:
حذف شكاف بين داده ها و ايجاد ارتباط موثر بين بخش هاي مختلف از طريق ارتباط مكاني داده ها
ايجاد توان تصميم گيري:
افزايش سرعت در تصميم گيري و ايجاد هم افزايي از طريق اشراف به وضع موجود و در نظر گرفتن جامع عوامل مختلف
ديد يكپارچه:
هر داده اي بخشي از يك پازل مي باشد،با كنار هم قراردادن داده ها مي توان به يك ديد جامع و يكپارچه رسيد.
كشف بحران:
استخراج بخش مهمي از داده ها كه پتانسل توليد بحران را دارد و نياز به توجه بيشتري دارد.
كشف استراتژي پنهان رقبا:
از طريق ارزيابي ويژگي هاي مكاني محل ارائه خدمات آنها
ايجاد كارخانه توليد اطلاعات
ايجاد چرخه توليد ،بروزرساني 
ايجاد درآمد پايدار:
ارزشمند ترين منبع حال حاضر دنيا اطلاعات مي باشد و شناسايي نياز ها و توليد محصولات و خدمات مبتني بر اطلاعات منجر به درآمد پايدار خواهد شد.
توان اندازه گيري مكان جغرافيايي:
تعريف ويژگي هاي يك مكان (توليد شناسنامه)