مصاحبه خبرنگاران پایگاه خبری البرز فردا با رییس و کارشناسان سامانه 137

Rate this item
(1 Vote)
مدیر امور اجرایى ١٣٧ : سامانه ی۱۳۷ نبض شهر را در دست می گیرد
کت وشلوار نپوشیده، خیلی ساده است .محاسنش رو به سپیدی رفته و چهره اش بیشتر از سنش نشان می دهد .
 
وقتی به او می گویم پیر شدید میگوید: کمرم را بسته ام تا خواسته های مردم انجام شود.
 
از صدایش پیداست فشار کار بالاست و میخواهد کاری کند که ماندگار بماند .
 
مجید کولیوند با ۳۲ سال سن جوانترین مدیر شهرداری عریض وطویل کرج است .
 
او مدیر امور اجرایی سامانه ۱۳۷ کرج است وی در این باره می گوید: این سامانه منطقه های ۱۰ گانه ی کرج را پوشش می دهد.
 
فعالیت این سامانه از سال ۸۵ کلید خورده و واز ۳ پرسنل به ۳۰ نیروى کار افزایش پیدا کرده است.
 
به گفته این مدیر جوان در هر منطقه یک نیروی رابط ۱۳۷ به عنوان مسئول پیگیرى وجود دارد.
 
کولیوند انجام درخواست هاى مردم در کمترین زمان را الویت کار خود قرار داده است و اذعان مى کند: برخى از اپراتورها اطلاعاتى از بعضى موضوعات شهرى و عمرانى نداشتند.
 
وى ادامه مى دهد: با برگزارى دوره هاى آموزشى مختلف سطح آگاهى اپراتور ها را افرایش مى دهیم.
 
برخورد صحیح، حفظ آرامش و کاهش استرس تماس گیرنده با ١٣٧ از دیگر طرح درس هایى است که کولیوند براى بالا بردن سطح ارتباطى اپراتور ها با تماس گیرندگان نام مى برد.
 
رضا زمانی مشاور مدیر امور اجرایى ١٣٧ که او هم جوانی است شاید هم سن و سال کولیوند مى گوید: مطالبات و درخواست هاى مردم بر اساس کلید واژه و مناطق شهردارى دسته بندى مى شود.
 
زمانى ادامه مى دهد: اطلاعات دسته بندى شده به مناطق مربوطه ارسال مى شود.
 
کولیوند در تکمیل مطالب مشاورش اذعان مى کند: ما مشکلات را پیگیرى مى کنیم و پس از آن به تماس گیرنده اطلاع مى دهیم.
 
زمانى توضیح مى دهد: برخى مشکلات با عنوان ((حساسیت شهروندى)) شناخته مى شوند.
 
او درباره حساسیت شهروندى بیان مى کند: هر گاه یک معظل از سوى تعدادى شهروند به ما اعلام شود به عنوان یک بحران در منطقه شناخته مى شود.
 
وى این بحران را حساسیت شهروندى بیان مى کند.
 
ارش امیر احمدی مسئول امار و اطلاعات سامانه ١٣٧ که همراه مدیر امور اجرایى و مشاور این مجموعه به دفتر روزنامه البرزفردا آمده است مى گوید: اپراتورها درخواست مردم را براساس ۳۶۰ موضوع دسته بندی می کنند و بر اساس نزدیکترین موضوع کلید واژه ی مطرح شده معادل سازی انجام می شود.
 
امیر احمدى با اشاره به اینکه روزانه ۱۰۰۰ تماس ورودی داریم توضیح مى دهد: بخشی از تماس ها مربوط به پرداخت های الکترونیک است.
 
افزایش تماس هاى مردم به این سامانه یعنى افزایش سطح مطالبه گرى که امیر احمدى اشاره مى کند: ساعت ١٢شب تا هشت صبح به طور معمول تماس دریافتى نداریم.
 
به نحوه پاسخگویى اپراتورها در پیگیرى انتقاد وارد مى کنم و با یک تماس به ١٣٧ نحوه ثبت موضوع و نحوه پیگیرى آن را دنبال مى کنیم.
 
اپراتور خانم است بعد از سلام و تشکر از تماس با سامانه مى خواهد که موضوع را اعلام کنم.
 
مشکل را مى گویم او نقطه دقیق آن را جویا مى شود و مکان یابى مى کند.
 
اپراتور مى گوید: موضوع شما ثبت شد و شماره پیگیرى آن از طریق پیامک به شما ارسال مى شود.
 
صحبت او تمام نشده پیامکش را دریافت مى کنم.
 
بعد از اینکه تماس را قطع مى کنم امیر احمدى تأکید مى کند: با این شماره پیگیرى مى توانید درخواست تان را از سامانه دنبال کنید.
 
وى توضیح مى دهد: هر تماسى باید ثبت و شماره پیگیرى آن ارسال مى شود.
 
کولیوند در ادامه صحبت هاى او مى افزاید: موضوع به منطقه مربوطه ارسال و تا اجرایى شدن پیگیرى مى شود.
 
بر اساس گفته هاى این مدیر مسئله وقتى انجام مى شود با تماس گیرنده ارتباط مى گیرند و تحقق آن را از او جویا مى شوند.
 
از او مى پرسم چه ضمانت اجرایى اى براى تحقق خواسته هاى مردم دارید؟ پاسخ مى دهد: ما از زمانیکه زیرمجموعه اداره کل بازرسى شهردارى قرار گرفته ایم کارها بهتر انجام مى شود.
 
وى ادامه مى دهد: ضمانت اجرایى آن درک مدیران از اثرگذارى سامانه ١٣٧ است.
 
او معتقد است: ما هم مانند رسانه پلى میان صداى شهروندان با مدیران شهردارى هستیم.
 
کولیوند تحقق درخواست هاى مردم را عاملى براى افزایش اعتماد مردم به عملکرد مدیریت شهرى عنوان مى کند.
 
زمانى در این میان مى گوید: ما از شهروندان انتظار داریم حتى در حوزه هاى فرهنگى و رفع موانع و مشکلات به ما کمک کنند.
 
او معتقد است: این سامانه به رایگان براى مدیریت شهرى محتوا تولید مى کند.
 
کولیوند نیز اعتقاد دارد: براى تقویت و تأثیرگذارى بهتر بودجه نویسى و توزیع منطقى امکانات بررسى و تحلیل محتواى ١٣٧ بهترین گزینه براى شهردارى است.
 
امیراحمدى از بالا بودن مشارکت مردم در منطقه چهار مى گوید و باورش این است: تعداد تناس هاى منطقه پنج بالاست ولى نسبت به سرانه جمعیت مهرشهرى ها مطالبه گر هستند.
 
زمانى لپ تاپش را روشن مى کند و تصاویرى از تحلیل محتوایى تماس ها، مشکلات، حل مسائل مطرح شده، تفکیک تماس ها از مناطق و… نشان مى دهد.
 
کولیوند با تأکید بر اینکه رسانه ها در افزایش آگاهى مردم نسبت به ١٣٧ این مجموعه را یارى دهد مى گوید: اطلاع مردم از این سامانه به کاهش ترافیک شهرى، تردد مردم به مناطق، تحقق حقوق شهروندى و افزایش آگاهى مدیران از مشکلات منطقه کمک مى کند.
 
او با مشاور و مسئول آمار و اطلاعاتش به روزنامه البرزفردا آماده تا بخواهد که مجموعه تحت مدیریتش را یارى دهیم.
 
مدیرمسئول روزنامه مى گوید: ما در برنامه هاى هفتگى ((البرز محله)) از یکى از کارشناسان شما دعوت مى کنیم تا از این فضا براى معرفى ١٣٧ به مردم محله هاى مختلف استفاده کنید.
 
زهرا کورانى ادامه مى دهد: انتشار گزارش عملکرد شما و توضیحات تکمیلى در نحوه ارتباط با ١٣٧ را هم خبرنگاران ما پیگیرى خواهند کرد
 
کورانى پیشنهاد مى دهد: سفیر ١٣٧ تربیت کنید و به میان مهدهاى کودک بروید تا یکى از مبلغان شما کودکان شوند.
 
سردبیر روزنامه نیز مى گوید: ایجاد باشگاه شهروندان و ارتباط پسا طرح با تماس گیرندگان موجب افزایش اعتماد بین مردم و ١٣٧ مى شود.
 
عبدالرحمن کمالى تأکید مى کند: از آنجا که معتقدیم کرج اقیانوسى با عمق یک سانتى متر است شما از طریق ارتباط پساطرح مى توانید به تقویت هویت شهر نیز کمک کنید.
 
کولیوند در پایان مى گوید: در یک عبارت تلاش می کنیم با سامانه ١٣٧ نبض شهر را در دست بگیریم و به تقویت عملکرد مدیریت شهرى کمک کنیم.
 
وى اعتقاد دارد: این سامانه مى تواند اعتماد مردم به مدیریت شهرى را کاهش و یا افزایش دهد.