رضا زمانی
رضا زمانیمدیرrezamani.gis@gmail.com
کارشناس,تحلیلگر و مشاور سیستم های اطلاعات مکانی GIS با بیش از 16 سال سابقه همکاری با سازمانها نهادها و شرکتهای مطرح ایران
پوریا زمانی
پوریا زمانیطراح وب سایت poriya.zamani2017@gmail.com
کارشناس ارشد فیزیک,طراح سایت , برنامه نویس پایتون